آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

صرفه‌جویی بیش از یک‌ونیم میلیارد افغانی در 152 قرارداد 27 ثور|اردیبهشت 1396

 

مسؤولان وزارت احیا و انکشاف روستاها می‌گویند، در سال 1395 خورشیدی 1میلیاردو859میلیون و186هزارو404 افغانی را از قراردادهای این وزارت صرفه‌جویی کرده‌اند.

نصیراحمد درانی، وزیر احیا و انکشاف روستاها امروز (چهارشنبه) در نشستی خبری می‌گوید، این مقدار پول از 152 قرارداد و پروژه‌های گونه‌گون صرفه‌جویی شده است.

به گفتۀ آقای درانی، آنان تلاش دارند تا در تمام بخش‌ها صرفه‌جویی شود. او می‌گوید، تنها در بخش تیلفونهای دجیتال این وزارت 600 هزار افغانی در این سال صرفه‌جویی شده است.

وزیر احیا و انکشاف روستاها می‌افزاید که از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی تا کنون قرارداد هیچ پروژه‌یی در این وزارت به خاطر افزایش بودجه تعدیل نشده، اما دو پروژه را به هدف صرفه‌جویی تعدیل کرده‌اند که بیش از 1میلیون دالر از شرکت تطبیق‌کننده به دولت برگشتانده شد.

مسؤولان وزارت احیا و انکشاف روستاها می‌گویند که در یک‌سال گذشته شماری از موسسات و نهادهای همکار برنامۀ همبسته‌گی ملی به علت کم‌کاری بیش از 64 میلیون افغانی جریمه شده‌اند.