شنبه 5 حوت|اسفند 1396 برابر با 24 فبروری 2018

تیفا: انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها امسال برگزار نمی‌شود 28 ثور|اردیبهشت 1396

 

بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا) می‌گوید، بر بنیاد دریافت‌ها انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها در سال جاری برگزار نمی‌شود.

نعیم ایوبزاده، رییس این بنیاد در یک نشست خبری می‌گوید، حکومت وحدت ملی ارادۀ سیاسی برای برگزاری انتخابات در سال جاری را ندارد.

به گفتۀ او، اگر امسال انتخابات برگزار نشود، کشور با چالش‌های فراوانی روبه‌رو خواهد شد.

 

آقای ایوبزاده، مجلس نماینده‌گان را چالش بزرگ در برابر برگزاری انتخابات پارلمانی عنوان می‌کند و می‌گوید، هنوز مسألۀ بودجۀ کمیسیون و تهیۀ فهرست رأی‌دهنده‌گان از سوی کمیسیون روشن نشده است.

اما مجیب‌الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی می‌گوید، حکومت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات ارادۀ سیاسی و تصمیم قاطع دارد.

آقای رحیمی می‌افزاید، حکومت و نهادهای بین‌المللی برای اعلام زمان دقیق برگزاری انتخابات با کمیسیون مستقل انتخابات در حال همکاری و گفت‌وگو اند.

تیفا برای بیرون‌رفت از وضعیت کنونی به حکومت پیشنهاد می‌کند که نهادهای امنیتی باید اوضاع امنیتی کشور را سامان دهند و کمیسیون مستقل انتخابات استقلالیت خود را ثابت کند.