شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

محرومیت 500 کودک از آموزش در ملنگ‌کاریز کندهار 30 ثور|اردیبهشت 1396

 

در ولسوالی دامان کندهار حدود 500 کودک از آموزش محروم اند.

شماری از باشنده‌گان منطقۀ ملنگ‌کاریز ولسوالی دامان کندهار به سلام‌وطندار می‌گویند که در این منطقه مکتب وجود ندارد و کودکان واجد شرایط مکتب از آموزش محروم اند.

آنان می‌گویند که نسبت به آیندۀ کودکان‌شان نگران اند و از دولت می‌خواهند تا در این منطقه مکتب بسازد.

حاجی لالا، ملک منطقۀ ملنگ‌کاریز ولسوالی دامان می‌گوید که مردم برای ساخت‌وساز مکتب در این منطقه، پنج‌بار به ریاست معارف کندهار برگۀ درخواستی‌ داده‌اند، اما تاکنون هیچ اقدامی در این باره نشده است.

محمدرحیم، بزرگ قوم این منطقه ساختن مکتب را حق مردم می‌داند و می‌گوید که باید وزارت معارف/آموزش‌ و پرورش به این خواست مردم پاسخ دهد.

به گفتۀ این باشنده‌گان، حدود 900 خانواده در این منطقه زنده‌گی می‌کنند و فرزندان ده‌ها خانوادۀ این منطقه بی‌سواد بار آمده‌اند.

آنان می‌گویند که پیشۀ مردمان این منطقه کشاورزی‌ست، اما می‌خواهند که فرزندان‌شان درس بخوانند تا زنده‌گی بدون رنج داشته باشند.

نظرمحمد صمیمی، مسؤول بخش رسانه‌های ریاست معارف کندهار با تأیید این موضوع می‌گوید که در منطقۀ ملنگ‌کاریز ولسوالی دامان صنف‌های روستایی را راه‌اندازی کرده‌اند و تا صنف چهارم زمینۀ آموزش برای دانش‌آموزان فراهم شده است.

آقای صمیمی، وجود مکتب‌ را در منطقۀ ملنگ‌کاریز یک نیاز جدی می‌داند و می‌گوید که اگر باشنده‌گان این منطقه برای ساخت‌وساز مکتب به ریاست معارف مراجعه کنند، این ریاست درخواست آنان را منظور می‌کند.

هنوز هم در بیشتر بخش‌های کندهار درِ 100 مکتب به علت‌های گونه‌گون به روی دانش‌آموزان بسته است‌، شماری از مکتب‌ها ساختمان ندارند و دانش‌آموزان در فضای باز زیر آفتاب آموزش می‌بینند.