پنج‌شنبه 2 حمل|فروردین 1397 برابر با 22 مارچ 2018

غنی به عربستان سعودی رفت 30 ثور|اردیبهشت 1396

 

ریيس جمهور غنی ساعتی پیش برای اشتراك در نشست سران کشورهای اسلامی، عربی و آمریکا عازم عربستان سعودی شد.

شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست خبری در کابل می‌گوید، رییس جمهور در این نشست با پادشاه و ولیعهد عربستان دیدار خواهد کرد.

آقای مرتضوی می‌افزاید، افغانستان انتظار دارد در این نشست کشورها برای خشکاندن ریشۀ تروریسم به تصمیم واحدی برسند.

سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری همچنان می‌گوید، کابل در ماه جوزای امسال، میزبان نشست پروسۀ کابل برای گرفتن مدیریت گفت‌وگوهای صلح است.

به گفتۀ سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، در این نشست کشورهای منطقه‌یی و فرامنطقه‌یی برای بنیان‌گذاری گفت‌وگوی صادقانه و اجماع منطقه‌یی در پیوند به تأمین صلح گفت‌وگو کرده تا به یک راه ‌حل منطقه‌یی برای بیرون‌رفت از وضعیت کنونی دست بایند.

شاه‌حسین مرتضوی می‌گوید، افغانستان در نشست پروسۀ کابل تلاش دارد تا از ظرفیت‌ کشورهای منطقه در تأمین صلح استفاده کند.