پنج‌شنبه 2 حمل|فروردین 1397 برابر با 22 مارچ 2018

مقصر تعویقِ زمان برگزاری انتخابات کیست؟ 3 جوزا|خرداد 1396

 

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی امروز (چهارشنبه) در نشستی خبری با نگرانی از تأخیر در روند برگزاری انتخابات شورای ولسوالی‌ها می‌گوید، کار کمیسیون مستقل انتخابات به کندی پیش می‌رود و کم‌کاری این اداره سبب می‌شود که انتخابات امسال برگزار نگردد.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی تأکید می‌کند که ادامۀ کم‌کاری و تأخیر از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات، روند برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها را با بحران روبه‌رو خواهد ساخت.

عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید، با در نظر داشت این وضعیت برگزاری انتخابات شفاف در سال 1396 خورشیدی امکان پذیر نیست.

به گفتۀ آقای آریایی، در صورتی که حکومت انتخابات را در سال 1397 خورشیدی هم برگزار نتواند، افغانستان با خطری جدی روبه‌رو می‌شود. او می‌گوید، کمیسیون مستقل انتخابات باید به گونۀ مستقل عمل کرده و بالای حکومت فشار وارد کند تا انتخابات در وقت و زمان مشخص آن برگزار شود.

خواستیم دیدگاه کمیسیون مستقل انتخابات را نیز داشته باشیم، اما با تلاش‌های پی‌هم قادر به این کار نشدیم.

پیش از این حکومت وحدت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات از برگزاری انتخابات شورای ولسوالی‌ها در سال جاری خبر داده‌اند، اما نهادهای ناظر انتخاباتی در این اواخر بیشتر از پیش از حکومت به خاطر تعلل در برگزاری انتخابات شکایت دارند.