شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

تا 3 سال آینده 1 میلیون تن صاحب شغل می‌شود 3 جوزا|خرداد 1396

 

یک شرکت خصوصی بازاریابی و تبلیغاتی به نام «مدرن‌میتود» تا 3 سال آینده برای 1 میلیون تن در کشور فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند.

مسؤولان این شرکت در نشستی در کابل میگویند، برنامه‌یی را به این منظور ایجاد کرده‌اند.

به گفتۀ آنان، این برنامه شیوۀ جدید بازاریابی‌ست و کسانی که در این شرکت استخدام می‌شوند برای شرکت‌های تولیدی و خدماتی بازاریابی و فروشات می‌کنند.

احمدنصیر متین، رییس این شرکت می‌گوید، آنان در 6 ماه نخست برای ۱۵ هزار تن فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کنند.

به گفته آقای متین، این شرکت ماهانه برای هر کارمند ۷ هزار افغانی حقوق و برخی امتیازات دیگر را در نظر گرفته است.

آقای متین می‌افزاید، افرادی که از طریق این برنامه شامل کار می‌شوند مکلف نیستند که به محل کار حاضر باشند، آنان می‌توانند در محل زنده‌گی و تحصیل‌شان برای شرکت‌های تولیدی و خدماتی بازاریابی کنند.

برخی از آگاهان اقتصاد از این برنامۀ کارآفرینی استقبال می‌کنند.

سیف‌الدین سیحون، آگاه اقتصادی به سلام‌وطندار می‌گوید، اگر این برنامه نتواند ادامۀ کار را برای کارمندانش تضمین کند، حداقل می‌تواند کم‌ازکم ظرفیت افراد دنبال کار را بلند ببرد.

شرکت بازاریابی و تبلیغاتی مدرن‌میتود که از ۱۵ سال به این‌سو سرگرم بازاریابی‌ست از دیگر شرکت‌های خصوصی فعال در کشور می‌خواهد که در راستای تقویت و گسترش این برنامه با این شرکت همکاری کنند.