پنج‌شنبه 2 حمل|فروردین 1397 برابر با 22 مارچ 2018

دوستم به زودی بر می‌گردد 4 جوزا|خرداد 1396

 

جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری می‌گوید که بهزودی به کشور بر می‌گردد.

آقای دوستم امروز (پنجشنبه) در تماسی تیلفونی در همایش سومین مجمع ولایتی جنبش جوانان افغانستان از وضعیت صحی خود به هوادارانش اطمینان داده می‌گوید که به زودی از ترکیه به کشور باز خواهد گشت.

پیش از این گفته‌های وجود داشت که گویا جنرال دوستم تبعید شده است.

اما او در پاسخ به این گفته‌ها می‌گوید، برخی افراد سودجو با گرفتن پول از حلقات داخلی و بیرونی در برابر او توطۀ می‌کنند و در پی نفاق‌افگنی میان مردم هستند.

کنشکاه ترکستانی، رییس جنبش جوانان افغانستان نیز در این همایش می‌گوید که برخی افراد سودجو در شبکه‌های اجتماعی به ضد آقای دوستم توطۀ می‌کنند.

پس از بازشدن پروندۀ بد رفتاری و آزار جنسی احمد ایشچی از سوی جنرال دوستم معاون نخست ریاست جمهوری، روابط میان قصر صدارت و ارگ ریاست جمهوری به سردی گراید.

آقای دوستم  در این مدت در خانه به سر می‌برد که در نهایت هفتۀ پیش به گونۀ غیرمترقبه به ترکیه رفت.

برخی از فعالان شبکه‌های اجتماعی رفتن آقای دوستم را فرار از تعقیب عدلی و قضایی نام دادند.