پنج‌شنبه 2 حمل|فروردین 1397 برابر با 22 مارچ 2018

مجلس خواستار نشر زودهنگام لایحۀ فهرست رأی دهنده‌گان 8 جوزا|خرداد 1396

 

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهند که هر چه زودتر لایحۀ فهرست رأی دهندهگان را در ویب‌سایت این کمیسیون منتشر کند. آنان می‌گویند که این لایحۀ فهرست باید با معیارهای پسندیدۀ جهانی و با استفاده از سامانه‌های برقی ترتیب شود تا مردم افغانستان شاهد یک انتخابات شفاف و به دور از تقلب باشند.

اسد‌الله سعادتی، عضو مجلس نماینده‌گان امروز (دوشنبه) در نشست عمومی این مجلس می‌گویند که لایحه فهرست رأی دهنده‌گان باید سه ماه پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها به نشر برسد. او می‌گوید که این لایحۀ فهرست رأی دهنده‌گان تضمین کنندۀ انتخابات شفاف و قابل قبول برای مردم است.

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان از کمیسیون مستقل انتخابات می‌خواهد که برای برگزاری انتخابات شفاف و به دور از هر گونه مداخله سیاسی تلاش جدی کند.

اما گلاجان عبدالبدیع صیاد، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان می‌دهد که آنان لایحۀ فهرست رأی دهنده‌گان را پس از تصویب اعضای این کمیسیون به زودی نشر می‌کنند.

به گفتۀ آقای صیاد، مسودۀ لایحۀ فهرست رأی دهنده‌گان تهیه شده و پس از تصویب آن از سوی کمیسیون با همه شریک ساخته می‌شود.

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که بر بنیاد بررسی‌های آنان لایحه فهرست رأی دهنده‌گان بیش از 68 میلیون دالر هزینه برمیدارد که قرار است در بارۀ تأمین هزینۀ آن با حامیان مالی انتخابات افغانستان گفت‌وگو کنند.