سه‌شنبه 3 دلو|بهمن 1396 برابر با 23 جنوری 2018

بی‌توجهی شهرداری کندز و از کار افتادن چراغ‌های که میلیون‌ها افغانی هزینه برداشت 12 جوزا|خرداد 1396

 

5 سال پیش، 214 پایۀ برق سولری با هزینۀ سه‌ونیم میلیون افغانی در کنار جاده‌های شهر کندز نصب شده بود.

اما برخی از باشنده‌گان شهر کندز می‌گویند که این چراغ‌ها به خاطر بی‌توجهی و عدم مراقبت درست از سوی شهرداری از کار افتاده و خاموش اند که جاده‌های شهر از طرف شب در تاریکی فرو می‌رود.

بصیر یک‌تن از باشنده‌گان شهر کندز به سلام‌وطندار می‌گوید، از زمان نصب این سولر‌ها و پایه‌های برق یک ماه فعال نبوده و حدود 5 سال می‌شود که از کار افتاده اند و کسی هم به این موضوع توجه ندارد.

امین‎‌الله قاضی‌زاده یکی دیگر از شهریان کندز می‌گوید، این سولرها و چراغ‌ها سرمایۀ ملت است و باید به آن توجه شود.

مسؤولان در شهرداری کندز نیز می‌پذیرند که به دلیل نبود کارمندان ویژۀ حفظ‌ومراقبت و سقوط کندز به دست طالبان،  95 درصد این چراغ‌ها غیرفعال شده‌اند.

نجیب‌الله عمرخیل، شهردار کندز به‌ سلام‌وطندار می‌گوید، بر بنیاد قرارداد شهرداری با دفتر یُو اِن هبیتات کار ترمیم چراغ‌های شهر تا دو هفتۀ دیگر آغاز خواهد شد و شهر کندز دوباره چراغان می‌شود. او می‌گوید: «پایه‌ها تنها مشکل بطری دارند و ترمیم آنها را به زودترین فرصت آغاز می‌کنیم.»

شهردار کندز همچنان می‌افزاید که کارمندی را در بخش سولر آموزش داده‌اند و پس از این از چراغ‌های شهر به گونۀ جدی حفظ‌ومراقبت می‌شود.