پنج‌شنبه 2 حمل|فروردین 1397 برابر با 22 مارچ 2018

تا دو روز دیگر نشست پروسه کابل برگزار می‌شود 14 جوزا|خرداد 1396

 

کابل تا دو روز دیگر میزبان نشست جهانی زیر نام «پروسه کابل» خواهد بود. "پروسه کابل" به هدف پایان‌‌دادن جنگ افغانستان در همکاری با کشورهای منطقه و جهان در کابل آغاز می‌شود.

دواخان مینه‌‌پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری به‌ سلام‌وطندار می‌گوید، نشست پروسه کابل، روز سه‌شنبه شانزدهم ماه روان خورشیدی، با اشتراک شماری از نماینده‌گان کشورهای منطقه و جهان، در کابل پایتخت برگزار می‌شود.

به‌گفتۀ او، در این نشست نماینده‌گان 24 کشور منطقه و جهان به‌ شمول سفیران شماری از کشورهای مقیم در کابل اشتراک کرده و در بارۀ آغاز روند صلح و ابعاد گونه‌گون آن بحث می‌کنند.

رهبری نشست پروسه کابل را حکومت افغانستان به عهده دارد که در آن بنیاد صلح با طالبان و دیگر گروه‌های مخالف  دولت گذاشته خواهد شد. از دیگر اهداف این پروسه این است که کشورهای شرکت کننده در راستای مبارزه با هراس‌افگنی به اجماع و توافق واحد دست یابند.

معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که نهادهای امنیتی، تدابیر جدی‌یی را برای تأمین امنیت این نشست روی دست دارند.

شماری از آگاهان سیاسی برگزاری نشست پروسه کابل را برای تأمین صلح در کشور بسیار مهم می‌دانند. معین مرستیال، آگاه مور سیاسی به‌سلام‌وطندار می‌گوید که جنگ افغانستان ابعاد منطقه‌یی و جهانی دارد و هر گامی که برای تأمین صلح در کشور برداشته می‌شود، باید کشورهای منطقه و جهان در آن دخیل باشند.

آقای مرستیال می‌گوید، هر گامی که با اشتراک کشورهای منطقه و جهان برای پایان‌دادن جنگ در افغانستان برداشته می‌شود روی تأمین امنیت اثرگذار است، اما این کار به زودی و با برگزاری یک نشست امکان پذیر نیست.

جاوید غفور، یکی دیگر از آگاهان سیاسی، برگزاری این‌گونه نشست‌ها را در وضعیت کنونی کشور یک نیاز اساسی می‌داند. به‌ گفتۀ آقای غفور، به میان آمدن اجماع سیاسی برای تأمین صلح، ثبات و توسعۀ کشور از هدف‌های بنیادی نشست پروسه کابل به شمار می‌روند و در این نشست از کشورهای منطقه و جهان خواسته می‌شود تا برای تحکیم ثبات، افغانستان را در بخش‌های نظامی و اقتصادی پشتی‌بانی کنند.

پروسه کابل یک ابتکار جدید است که حکومت افغانستان برای پایان‌دادن به جنگ در همکاری با کشورهای منطقه و جامعه‌جهانی، گام‌های عملی‌یی را بر می‌دارند، این پروسه تعهدات صلح و ثبات دایمی را در افغانستان در پی خواهد داشت.