شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

فریب در 90 درصد از قراردادهای دولتی و غیردولتیِ کندز 17 جوزا|خرداد 1396

 

نود درصد اداره‌های دولتی و غیردولتی در کندز پروژه‌های‌شان را بدون اعلام به داوطلبی، به چند شرکت محدود می‌دهند.

عبدالغفور هوتک، معاون این اتحادیه امروز در یک نشست خبری می‌گوید، سیستم مافیایی در این اداره‌ها حاکم بوده و به حدی قوی است که حتا شرکت‌های معتبر را به رکود روبه‌رو کرده است.

معاون اتحادیۀ شرکت‌های ساختمانی، با ارایۀ مدارکی می‌گوید که اخیراً ریاست معارف/آموزش و پرورش قرار بوده چندین مکتب را بازسازی کند، اما قرارداد ساخت‌وساز این مکتب‌ها با نیرنگ و فریب به یک شرکت واگذار شده است.

بر بنیاد این مدارک، شرکت ساختمانی «شمال کوهسار» و شرکت مدیریت کالای «کندز- کرستال» به ریاست شورای ولایتی نیز پیشنهاد کرده‌اند، اما می‌گویند که پس از فشارهای شورای ولایتی، باز هم ریاست معارف در زمان قانونی حاضر نشد به این شرکت‌ها پیشنهاد بدهد.

اما اسدالله عمرخیل، والی کندز می‌گوید که تاهنوز به این عنوان چیزی نشنیده و اگر شرکت‌ها مشکلی دارند می‌توانند به کمیتۀ تدارکات مراجعه کنند.

تلاش کردیم دیدگاه ریاست معارف را نیز در این زمینه داشته باشیم، اما موفق نشدیم.

اتحادیۀ شرکت‌های ساختمانی کندز می‌گوید که از میان 52 ریاست در این ولایت، تنها ریاست حج و اوقاف و زراعت پروژه‌های ساختمانی‌شان را اعلام می‌کنند. این اتحادیه هشدار می‌دهد که اگر به خواست‌های قانونی‌شان در این زمینه رسیده‌گی نشود، مدارک دیگری را افشا خواهند کرد.