پنج‌شنبه 2 حمل|فروردین 1397 برابر با 22 مارچ 2018

آماده‌گی شورای احزاب جهادی برای حل تنش‌های ارگ و معترضان 21 جوزا|خرداد 1396

 

سران شورای احزاب جهادی می‌گویند که با در نظرداشت وضعیت فعلی کشور، افزایش تنش‌ها میان حکومت و معترضان جنبش رستاخیز تغییر به سود کشور نیست و حاضرند برای حل این مشکلات تلاش کنند.

حضرت صبغت‌الله مجددی، رییس شورای احزاب جهادی امروز (یک‌شنبه) در کابل می‌گوید، با این که شورای احزاب جهادی نیز خواستار تغییرات در نهادهای امنیتی است، اما با برکناری مقام‌های بلندپایۀ حکومتی در چنین شرایطی مخالف اند.

آقای مجددی خطاب به حکومت می‌گوید که خواست‌های قانونی معترضان جنبش رستاخیز تغییر قبول شود و معترضان نیز خیمه‌های تحصن‌شان را از شهر کابل بردارند تا شهروندان به روند عادی زنده‌گی‌شان برگردند.

رییس شورای احزاب جهادی می‌افزاید که آنان نیز سران حکومت را به خاطر کوتاهی‌شان در تأمین امنیت شهروندان به انتقاد می‌گیرند، اما باید احزاب و سیاسیون شرایط فعلی کشور را درک کرده و به خاطر منافع ملی کشور از سران حکومت حمایت کنند.

عالم ساعی، رییس حزب جنبش نوین نیز امروز در نشستی در کابل می‌گوید که با در نظر داشت شرایط کنونی کشور نیاز است که تمامی احزاب و سیاسیون در برابر مداخلات دستگاهای خارجی متحدانه عمل کنند.

او از نظام کنونی حمایت کرده و از حکومت می‌خواهد که در نهادهای امنیتی اصلاحات بیاورد.

آقای ساعی همچنان از راهپیمایان می‌خواهد که خواست‌های عملی را مطرح کرده و حکومت را به چالش نکشند.

گفتنی‌ست که اعتراضات مدنی جنبش رستاخیز تغییر وارد دهمین روزش شده و تا کنون با حکومت به نتیجۀ نرسیده‌اند، اما تلاش‌‌ها از سوی هیأتی از مجلس نماینده‌گان و برخی از احزاب سیاسی برای تفاهم معتراضان با حکومت جریان دارد.