پنج‌شنبه 2 حمل|فروردین 1397 برابر با 22 مارچ 2018

اعتراف عبدالله به کوتاهی در حکومتداری خوب 22 جوزا|خرداد 1396

 

حکومت وحدت ملی در حکومتداری خوب و تأمین امنیت شهروندان کوتاهی کرده است.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز (دوشنبه) در نشست شورای وزیران از کم‌کاری حکومت سخن گفته و می‌افزاید که حکومت در بخش تأمین امنیت و حکومت‌داری خوب برای شهروندان کشور کوتاهی کرده است.

آقای عبدالله، با اشاره به اعتراض‌های اخیر در کابل، تأمین امنیت را مسؤولیت‌ نهادهای امنیتی می‌داند و می‌گوید که امنیت برابر به خواست شهروندان کشور تأمین نشده و مردم حق دارند خشم‌گین باشند و اعتراض کنند.

او می‌افزاید که گفت‌وگوها را روی موضوعات جدی و اوضاع سیاسی و امنیتی با رییس جمهور غنی آغاز کرده‌اند.

رییس اجرایی، شلیک بر معترضان کابل را نابخشودنی می‌خواند و خواهان شناسایی، بازداشت و به کیفررساندن عاملان آن شده است.

عبدالله عبدالله، ایجاد فاصلۀ کنونی میان شماری از شخصیت‌های سیاسی و حکومت را در 15 سال گذشته بی‌پیشینه می‌خواند، اما تأکید می‌کند که تلاش‌ها برای از میان برداشتن این فاصله آغاز شده است.

رییس اجرایی حکومت به آن شمار وزیرانی که در کابل هستند و بدون عذر موجه در نشست‌های شورای وزیران حضور نمی‌یابند هشدار می‌دهد که با آنان برخورد جدی خواهد شد.