پنج‌شنبه 2 حمل|فروردین 1397 برابر با 22 مارچ 2018

ناتوانی حکومت و تلاش‌های مجلس برای برگزاری لویه جرگه 22 جوزا|خرداد 1396

 

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که اگر حکومت در اداره‌ها تغییرات و اصلاحات بنیادی نیاورد، آنان لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی را برگزار کرده و خواستار بدیل نظام می‌شوند.

عبدالقادر زازی‌ وطندوست، معاون مجلس نماینده‌گان در گفت‌وگویی به سلام‌وطندار می‌گوید که از چندی به این‌سو، 30 تن از نماینده‌گان به شمول معاون اول مجلس کار می‌کنند تا در نهادها اصلاحات بنیادی آورده و  بحث سرپرستی را‌ پایان بخشد.

او می‌گوید، آماده‌گی‌ها برای برگزار لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی گرفته شده و با برخی از سیاسیون به شمول حامد کرزی گفت‌وگو کرده‌اند و همچنان حمایت رییس اجرایی حکومت وحدت ملی را نیز با خود دارند.

به گفتۀ معاون مجلس، آنان طرح ویژه‌یی را برای اصلاحات ساخته‌اند که در آن تلاش شده راه‌های گونه‌گون به خاطر ثبات نظام جست‌وجو شود و پس از شریک‌ساختن با سیاسیون و مردم برای رییس جمهور نیز فرستاده می‌شود.

او می‌افزاید، در صورتی که خواست‌های نماینده‌گان مجلس از سوی ارگ پذیرفته نشود، آنان در مشوره با سیاستمداران و مردم فراخوان لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی را می‌دهند.

دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید، نماینده‌گان حق دارند که با حکومت مشوره کرده و برای حل این مشکل راه‌حلی جست‌وجو کنند، اما تصمیم حکومت با درنظرداشت قانون اساسی کشور صورت می‌گیرد و زمان حکومت در قانون اساسی مشخص شده است.

اخیراً انتقادها از کارکرد حکومت از سوی سیاستمداران و باشنده‌گان کشور افزایش یافته است. آنان می‌گویند که حکومت برای آوردن تغییرات و اصلاحات بنیادی در اداره‌های دولتی، حکومت‌داری خوب و مبارزه با فساد کوتاه آمده است.