سه‌شنبه 3 دلو|بهمن 1396 برابر با 23 جنوری 2018

189 میلیون دالر کمک تشویقی بانک جهانی به وزارت مالیه 23 جوزا|خرداد 1396

 

مسؤولان وزارت مالیه/دارایی می‌گویند که بر بنیاد قرارداد سه سالۀ این وزارت با بانک جهانی در بخش آوردن اصلاحات، این بانک تا کنون به گونۀ تشویقی 550 میلیون دالر آمریکایی به این وزارت کمک مالی کرده که در آخرین مورد بانک جهانی 189 میلیون دالر به وزارت مالیه پرداخته است.

اجمل‌حمید عبدالرحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه امروز (سه‌شنبه) در نشستی خبری در کابل می‌گوید که این وزارت از قبل با بانک جهانی در بخش آوردن اصلاحات چندین قرارداد امضا کرده بود.

به گفتۀ آقای عبدالرحیمزی، بانک جهانی با آوردن اصلاحات از سوی وزارت مالیه، 900 میلیون دالر به این وزارت کمک می‌کند.

گفته می‌شود که این کمک‌های بانک جهانی به وزارت مالیه بدون بازپرداخت است.

آقای عبدالرحیمیزی می‌افزاید، وزارت مالیه پیش‌بینی کرده بود که تا پایان سال‌جاری 153 میلیارد افغانی عواید به دست می‌آورد که در 6 ماه نخست سال‌ روان توانست 70 میلیارد آن را به دست آورد.