شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

حکومت برای چندمین‌بار؛ نامزدوزیران به زودی معرفی می‌شوند 25 جوزا|خرداد 1396

 

با گذشت نزدیک به 8 ماه، حکومت هنوز هم نامزدوزیرانی وزارت‌های را که از سوی سرپرستان اداره می‌شوند به مجلس معرفی نکرده است. شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار، در پیوند به معرفی‌نشدن نامزدوزیران باقی‌مانده، حکومت را به تعهد‌شکنی متهم می‌کنند.

آنان می‌گویند، چندین‌بار ارگ ریاست جمهوری وعده داده که نامزدوزیران باقی‌مانده را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کند، اما با گذشت 8 ماه هنوز از معرفی این نامزدوزیران خبری نیست. 

کبرا مصطفوی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، حکومت با معرفی‌نکردن نامزد وزیران باقی‌مانده، صلاحیت‌های پارلمان را به گروگان گرفته و ادامۀ کار سرپرستان ارایۀ خدمات را برای شهروندان کشور در نهادهای دولتی با مشکل روبه‌رو کرده است.

عبدالرؤوف انعامی، عضو دیگر مجلس یکی از علت‌های مصرف‌نشدن بودجه و عملی‌نشدن پروژه‌های توسعه‌یی را، ادارۀ وزارت‌ها از سوی سرپرستان می‌داند.

اما ریاست جمهوری یک‌بار دیگر می‌گوید که رییس جمهور غنی، به زودی نامزدوزیران باقی‌مانده را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌کند. شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که رأی‌زنی‌ها روی فهرست نامزدوزیران در ارگ جریان دارد و به زودترین فرصت این نامزدوزیران به مجلس معرفی خواهد شد.

آقای مرتضوی، علت تأخیر در کار معرفی‌نشدن نامزدوزیران را تلاش برای انتخاب افراد شایسته به خاطر مدیریت بهتر کارها در وزارت‌ها عنوان می‌کند.

هشتم ماه روان خورشیدی نیز شاه‌حسین مرتضوی، به سلام‌وطندار گفت که گفت‌وگوها در بارۀ معرفی 8 نامزدوزیر باقی‌مانده برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نماینده‌گان، میان سران حکومت وحدت ملی جریان دارد، فهرست نام‌های این نامزدوزیران به زودی نهایی‌شده و هفتۀ آینده به مجلس فرستاده خواهد شد، اما با گذشت هفده روز باز هم تأکید کرده می‌گوید که این نامزدوزیران به زودی معرفی می‌شوند.

گفتنی‌ست که تأخیر در کار معرفی‌نشدن نامزدوزیرانی وزارت‌های که از سوی سرپرستان اداره می‌شود بارها واکنش مجلس نماینده‌گان و سیاست‌گران را برانگیخته است.

در روزهای پایانی ماه ثور امسال، 3 نامزدوزیر وزارت‌های دفاع، معادن و کار و امور اجتماعی از سوی حکومت برای گرفتن رأی به مجلس نماینده‌گان معرفی شدند، اما مجلس برای این 3 تن صندوق رأی‌دهی نگذاشت و فیصله کرد تا زمانی که حکومت 8 نامزدوزیر دیگر وزارت‌هایی را که از سوی سرپرستان اداره می‌شوند به این مجلس معرفی نکند، آنان برای این 3 نامزدوزیر رأی نمی‌دهند.