شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

فایبرنوری به خوست رسید 27 جوزا|خرداد 1396

 

پروژه‌های شبکۀ فایبرنوری و شبکۀ مخابراتی سلام در ولایت خوست تکمیل و به بهره‌برداری رسیدند. 

حکم‌خان حبیبی، والی خوست هنگام بهره‌برداری پروژه‌های فایبرنوری و شبکۀ مخابراتی سلام‌ می‌گوید، این پروژه‌ها با درازای 138 کیلومتر به ارزش نزدیک به 6 میلیون دالر از راه گردیز به شهر خوست و از آن‌جا به بندر غلام‌خان تمدید شده است.

به گفتۀ آقای حبیبی، پروژۀ فایبرنوری 4 میلیون دالر هزینه برداشته که 2.9 میلیون آن از سوی بانک جهانی و 1.1 میلیون دالر آن از سوی شرکت مخابراتی افغان تلی‌کام پرداخت شده و شبکۀ مخابراتی سلام 1.9 میلیون دالر هزینه داشته است.

 

والی خوست می‌گوید که این ولایت توسط فایبرنوری به فناوری روز به پاکستان پیوند داده خواهد شد و از این طریق می‌تواند خدمات انترنیتی را به مردم عرضه کند.

مسؤولان محلی در خوست می‌گویند که در گام نخست شبکۀ مخابراتی سلام 5 هزار خط تلفن همراه را برای شهریان خوستی فعال می‌کند و باشنده‌گان این ولایت می‌توانند با دیگر شبکه‌های مخابراتی با بهای اندک تماس بگیرند.

کار عملی پروژۀ فایبرنوری نزدیک به دو سال پیش در ولایت خوست آغاز شده بود.