شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

دو دیپلمات پاکستانی در ننگرهار ناپدید شدند 28 جوزا|خرداد 1396

 

در خبرنامه‌یی که از سوی وزارت خارجۀ پاکستان به سلام‌وطندار رسیده است، آمده که از روز جمعۀ گذشته (16 جون) به این‌سو دو دیپلمات پاکستانی از مسیر جلا‌ل‌آباد-تورخم ناپدید شده‌اند.

سفارت پاکستان از حکومت افغانستان به خاطر جست‌وجوی دیپلمات‌هایش درخواست کمک کرده است.

گفته می‌شود که این دیپلمات‌ها قصد داشتند که از مسیر گذرگاه تورخم به پاکستان بروند.

اما کونسلگری پاکستان در ننگرهار با پخش خبرنامه‌یی شمار دیپلومات‌های ناپدیدشدۀ پاکستانی را 3 تن گفته است. آنان ادعا می‌کنند که حکومت افغانستان از ناپدیدشدن این دیپلمات‌ اطلاع داشت.

مقام‌ها در ننگرهار نیز می‌گویند که آنان سه‌گروپ ویژه را برای جست‌وجوی دیپلمات‌های پاکستانی گماشته‌اند.

عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار در گفت‌وگویی به سلام‌وطندار می‌گوید که آنان در تبانی با ادارۀ محلی و مقام‌های پاکستانی برای جست‌وجوی این دو دیپلمات‌ نشست مشترکی را برگزار کرده‌اند.

تاکنون علت ناپدیدشدن این افراد روشن نیست و هیچ گروهی هم مسؤولیت آن را به دوش نگرفته است.