پنج‌شنبه 2 حمل|فروردین 1397 برابر با 22 مارچ 2018

تجاوز و قتل کودکی 7 ساله؛ اسماء پس از سه روز به خواب پدرش آمد 28 جوزا|خرداد 1396

 

عاملان این قضیه بازداشت شده‌ و به جرم خود اعتراف کرده‌اند

دو نوجوان در کندز اسماء، دختر هفت سالۀ شیرفروش را به خانه آورده و پس از تجاوز جنسی او را می‌کشند. پدر یکی از این دو نوجوان از قضیه باخبر شده و جسد اسماء را به دریا می‌اندازد.

این رویداد در ولسوالی خان‌آباد کندز به تاریخ 17 جوزا رخ داد و خانوادۀ اسماء هفت‌ساله سه روز به دنبال دخترشان از این شفاخانه‌ها به آن خانه می‌دوند، اما هیچ اثری از کودک‌شان نمی‌یابند تا این که سرانجام اسماء به خواب پدرش آمده و به او می‌گوید که پسران همسایه بر او تجاوز کردند و جسدش را به دریا انداختند.

پدر این کودک می‌گوید، شب را روز نکرد و به دنبال مکانی که دخترش در خواب گفته بود رفت و «اسماء کوچک را همان‌جا یافت.

این عکس تزئینی‌ست

حمید حمیدی، فرمانده پولیس کندز می‌گوید، پزشکی قانونی تجاوز جنسی بر این کودک پیش از قتل را ثابت کرده است.  

به گفتۀ حمیدی، جسد پس از قتل داخل بوری شده و به دریا افگنده شده است.

رحیم‌شاه، پدر اسماء در یکی از مکتب‌های روستاهای کهنه‌قلعۀ خان‌آباد آموزگار است. او از نهادهای مسؤول خواهان عدالت در مورد قتل دختر خردسالش است.