شنبه 5 حوت|اسفند 1396 برابر با 24 فبروری 2018

2 کشته و 8 زخمی؛ نتیجۀ برچیدن خیمۀ معترضان از سوی پولیس کابل 30 جوزا|خرداد 1396

 

دو معترض دیشب هنگام برچیدن خیمۀ جنبش رستاخیز تغییر از سوی پولیس کابل کشته شدند. این رویداد نیمه‌های شب گذشته هنگامی رخ‌ داد که نیروهای امنیتی به خیمۀ مرکزی جنبش رستاخیز تغییر در چهارراهی شیرپور یورش بردند تا این خیمه را برچینند، اما با مقاومت معترضان روبه‌رو شدند.

اعضای رهبری جنبش رستاخیز تغییر به سلام‌وطندار می‌گویند، شب گذشته گارنیزیون کابل و نیروهای امنیتی خیمۀ آنان را برچیده‌اند که در نتیجۀ درگیری میان معترضان و این نیروها، 2 معترض جان باخته و 8 تن دیگر زخمی شدند.

اعضای رهبری این جنبش می‌افزایند که 12 معترض دیگر از سوی پولیس بازداشت شده‌اند و شماری از معترضان نیز ناپدید اند که هنوز آمار دقیق‌شان روشن نیست.

این اعتراض‌ها دوازدهم ماه روان خورشیدی دو روز پس از آن آغاز شد که یک حمله کنندۀ انتحاری موتر پُر از مواد انفجاری را در منطقۀ وزیرمحمداکبرخان منفجر کرد؛ در نتیجۀ آن 150 تن جان باختند و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند.

در روز نخست این اعتراض‌ها نیز 6 معترض در تیراندازی نیروهای امنیتی جان باختند و 10 تن دیگر زخمی شدند.