شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

کویپکا قهرمان جدید بازی‌های گلف آمریکا 30 جوزا|خرداد 1396

 

کویپکا قهرمان جدید بازی‌های گلف آمریکا شد. بازی‌های جهانی گلف آزاد آمریکا با قهرمانی بروکس کویپکا بازیکن آمریکایی به پایان رسید و باشگاه گلف آمریکا برای نخستین بار برندۀ مسابقات کومو که در دامنۀ کوه‌های ارین، شهر ویسکونسین برگزار شده بود، شد.

بر بنیاد معلومات نشر شده در صفحۀ رسمی گلف آمریکا، بروکس کویپکا بازیکن آمریکایی با امتیاز کم «16» در میان اشتراک کننده‌گان برنده شد.

بروکس کویپکا بازیکن آمریکایی در حال حاضر 27 سال دارد و 10 ساله بود که به بازی گلف رو آورد و همچنان در سال 2012 گلف را حرفه‌یی آغاز کرد و در  پنجمین دیدارش، توانست  عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

بروکس کویپکا در کنار قهرمانی در رقابت‌های آزاد گلف در ایالت فلوریدا 2.1 میلیون دالر را نیز به عنوان پاداش به دست آورد و هم‌اکنون او در میان بهترین بازیکنان گلف جهان، در ردۀ دهم قرار دارد.

در حال حاضر جستن جونس بازیکن گلف آمریکایی در فهرست ردۀ بندی بازی‌های جهانی در ردۀ نخست قرار دارد.