شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

تأکید بر ادامۀ اعتراض‌ها؛ «حکومت با تفنگ پاسخ می‌دهد» 30 جوزا|خرداد 1396

 

جنبش رستاخیز برای تغییر پس از انفجار مهیب کابل (10 جوزا/خرداد) و تیراندازی نیروهای پولیس بر معترضان شکل گرفت.

خواست عمدۀ این جنبش اصلاحات در نهادهای امنیتی و برکناری مقام‌های نهادهای کلیدی حکومت است. معترضان برای وادارکردن حکومت به پاسخگویی در برابر مردم خیمه‌های تحصن برپا کردند و فریاد برکناری مقام‌های امنیتی به ویژه حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی را سر دادند.

خیمۀ مرکزی جنبش رستاخیز برای تغییر در نزدیکیِ ارگ ریاست جمهوری افغانستان موقعیت داشت و معترضان زیر این خیمه خواست‌های‌شان را با حکومت در میان می‌گذاشتند، اما حکومت شب گذشته با حمله بر معترضان این خیمه را برچید.

درگیری نظامیان با معترضان از ساعت 11 شب تا حوالی صبح ادامه داشت و در نتیجه 2 معترض کشته شدند و 27 تن زخمی، همچنان نیروهای پولیس 11 تن از معترضان را با خود بردند.

جنبش رستاخیز برای تغییر حملۀ نظامیان بر معترضان را جنایت «ضد بشری و عمل غیرقانونی و انسانی» می‌دانند و می‌گویند: «بر حرکت عدالت‌خواهانۀ خود ادامه می‌دهیم.»

این جنبش با نشر اعلامیه‌یی، برچیدن خیمۀ تحصن معترضان با استفاده از قوت نظامی را «وحشیانه» می‌خواند و آن را مردم‌ستیز و مستبدانه عنوان می‌کند. در این اعلامیه آمده است که نظامیان بر معترضان شلیک کردند و به اندازۀ شمار معترضان به محل تانگ نظامی اعزام شده بود. اعلامیه می‌افزاید، یک معترض شب گذشته زیر تانگی له شده است.

عمراحمد پروانی، یکی از معترضان می‌گوید که حکومت از ابتدا با حرکت آنان رویکردی «سرکوب‌گرایانه» داشته است.

کلیم‌الله همسخن نیز می‌گوید، دیشب معترضان به گونۀ بی‌رحمانه‌یی هدف نیروهای امنیتی قرار گرفتند. همسخن می‌گوید حکومت افغانستان به حرکت‌های مدنی با تفنگ پاسخ می‌دهد.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت نیز در یک نشست پیش از چاشت امروز گفت که این رویداد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این دومین بار است که نیروهای امنیتی با خشونت با معترضان جنبش رستاخیز برخورد می‌کنند. این رویداد واکنش‌های تند شهروندان را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.