شنبه 5 حوت|اسفند 1396 برابر با 24 فبروری 2018

تلاش حکومت برای پذیرش درخواست پناهنده‌گی مهاجران افغانستان 30 جوزا|خرداد 1396

 

 

مسؤولان وزارت مهاجران و بازگشت‌کننده‌گان از کشورهای اروپایی می‌خواهند که درخواست پناهجویان افغانستان را بپذیرند.

بیستم جون روز جهانی پناهنده‌گان است. از این روز از سوی وزارت مهاجران و بازگشت‌کننده‌گان با حضور نماینده‌گان نهادهای ملی و جهانی در کابل بزرگ‌داشت شد.

سیدحسین عالمی بلخی، وزیر مهاجران و بازگشت‌کننده‌گان از کشورهای اروپایی می‌خواهد که به دلیل افزایش ناامنی‌ و خشونت‌ها در افغانستان، درخواست پناهجویان افغانستان را بپذیرند.

به گفتۀ او، به دلیل افزایش ناامنی‌ها در کشور، آمار پناهجویان به کشورهای خارجی افزایش یافته است.

وزیر مهاجران و بازگشت‌کننده‌گان، از کشورهای اروپایی می‌خواهد که با پناهجویان افغانستان برخورد تبعیض‌آمیز و دوگانه نکرده و در سیاست اخراج مهاجران افغانستانی نیز تجدید نظر کنند.

آقای بلخی می‌گوید: «تاکنون درخواست پناهنده‌گی 247 هزار تن از سوی کشورهای اروپایی پذیرفته شده و بیش از 582 هزار تن درخواست پناهنده‌گی داده اند که از این میان تنها درخواست 45 درصدشان قبول خواهد شد.»

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز در این نشست به مردم اطمینان می‌دهد که حکومت برای حل مشکلات مهاجران افغانستان تمام برنامه‌ها و طرح‌ها را عملی خواهد کرد.

اتحادیه اروپا نیز از ادامۀ همکاری‌هایش برای حل مشکلات پناهجویان  افغانستان خبر می‌دهد و می‌گوید که برای حل مشکلات پناهنده‌گان خارجی و آواره‌گان داخلی بیش از 100 میلیون دالر کمک خواهد کرد.

بر بنیاد آمار مسؤولان وزارت مهاجران و بازگشت‌کننده‌گان در حال حاضر بیش از 5.6 میلیون شهروند افغانستان در کشورهای خارجی پناهنده‌اند.