آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

ولسوالی درزاب جوزجان به دست داعش سقوط کرد 30 جوزا|خرداد 1396

 

بازمحمد داور، سرپرست ولسوالی درزابِ جوزجان می‌گوید که تمام ولسوالی درزاب به جز یک پاسگاه به تصرف داعش درآمده است؛ 98 درصد از مجموع خاک این ولسوالی.

به گفتۀ آقای داور، طالبان از یک‌سو و نیروهای داعش از سوی دیگر بر این ولسوالی حمله کردند.

سرپرست ولسوالی درزاب می‌گوید، تمام نیروهای امنیتی در یک پاسگاه جمع شده‌اند و تاکنون هیچ اطلاعی از مرکز نرسیده است.

گفته می‌شود که در نبرد میان نیروهای امنیتی و افراد داعش تلفات سنگینی به دو طرف رسیده است و شماری از نیروهای امنیتی نیز اسیر داعش شده‌اند.

برای دسترسی به گزارش صبح امروز از جریان حملۀ گروه داعش به درزاب جوزجان این‌جا را کلیک کنید.