آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

ترک مجلس در اعتراض به «یکه‌تازی‌های رییس جمهور» 31 جوزا|خرداد 1396

 

همایون همایون، نایب مجلس که ریاست نشست امروز را به عهده داشت در اعتراض به «سوق افغانستان از دموکراسی به دیکتاتوری از سوی رییس جمهور و یکه‌تازی‌های او، بی‌احترامی به مجلس، تیراندازی به معترضان و حمله در مراسم تشییع جنازۀ سالم ایزدیار، عدم توجه حکومت به مصوبه‌ها و عدم معرفی نامزدوزیران» مجلس را بدون جمع‌بندی ترک کرد.

نماینده‌گان در نشست امروز با اشاره به برچیدن خیمۀ مرکزی جنبش رستاخیز برای تغییر، تیراندازی و کشتار معترضان را «خلاف قانون و توجیه‌ناپذیر» خواندند.

ناهید فرید، می‌گوید: «افغانستان در برابر آدم‌کشی‌های حکومت سکوت نخواهد کرد» و نماینده‌گان باید حامی حقوق مردم باشند.

جنبش رستاخیز برای تغییر پس از انفجار مهیب کابل (10 جوزا/خرداد) و تیراندازی نیروهای پولیس بر معترضان شکل گرفت.

خواست عمدۀ این جنبش اصلاحات در نهادهای امنیتی و برکناری مقام‌های نهادهای کلیدی حکومت است. معترضان برای وادارکردن حکومت به پاسخگویی در برابر مردم خیمه‌های تحصن برپا کردند و فریاد برکناری مقام‌های امنیتی به ویژه حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی را سر دادند.

اما خیمۀ این معترضان دوشنبه‌شب از سوی نیروهای امنیتی برچیده شد. درگیری نظامیان با معترضان از ساعت 11 شب تا حوالی صبح ادامه داشت و در نتیجه 2 معترض کشته شدند و 27 تن زخمی.

اعضای مجلس در نشست امروز تأکید کردند که باید عاملان شلیک و کشتار معترضان هرچه زودتر شناسایی شده و مورد بازپرسی قرار گیرند.