آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

زمان برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان تعیین شد 1 سرطان|تیر 1396

 

کمیسیون مستقل انتخابات امروز 16 سرطان/تیر سال آینده (1397) را برای برگزاری انتخابات تعیین کرد.

نجیب‌الله احمدزی، رییس این کمیسیون در یک نشست می‌گوید که پس از مشوره و گفت‌وگو با طرف‌های گوناگون و با درنظرداشت وضعیت کنونی کشور این تاریخ را انتخاب کرده‌اند.

آقای احمدزی تأکید می‌کند که در انتخابات پیش‌رو به هیچ کس اجازۀ مداخله را نمی‌دهند.

در یک نشست پیش از چاشت امروز نیز حکومت برای برگزاری انتخابات پارلمانی آماده‌گی خود را اعلام کرد.

شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رییس جمهور می‌گوید، حکومت از اعلام تاریخ زمان برگزاری انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها از سوی کمیسیون مستقل انتخابات پشتی‌بانی می‌کند.

سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید، رییس جمهور در دیدارش با نماینده‌گان احزاب سیاسی و فعالان مدنی از آنان خواسته تا برای برگزاری یک انتخابات شفاف با حکومت همکاری کنند.

بر بنیاد قانون اساسی افغانستان انتخابات مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی‌ها هر پنج سال بعد برگزار می‌شود، اما این انتخابات بنا بر مشکلاتی در سال 1394 برگزار نشد و سه سال است که نماینده‌گان با توسل فرمان رییس جمهور بر کرسی‌های مجلس تکیه کرده‌اند.