شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

داعش 80 درصد شفاخانۀ درزاب را تخریب و داروهای آن را با خود برد 5 سرطان|تیر 1396

 

گروه داعش بر شفاخانۀ مرکزی ولسوالی درزاب جوزجان یورش بردند.

مقام‌های محلی جوزجان می‌گویند که گروه داعش پس از یورش بر شفاخانۀ مرکزی ولسوالی درزاب، تمامی امکانات و وسایل طبی این شفاخانه را تخریب و داروهای آن را با خود بردند. آنان می‌گویند، هم‌اکنون هیچ پزشک و دارویی برای درمان مریضان در ولسوالی درزاب موجود نیست.

بازمحمد داور، ولسوال درزاب جوزجان در گفت‌گویی به سلام‌وطندار می‌گوید، داعش پس از یورش و تخریب بیمارستان، تمامی داروهای مورد نیاز باشنده‌گان این ولسوالی را با خود بردند.

او می‌گوید، حدود 80 درصد شفاخانۀ مرکز ولسوالی درزاب را که شامل ساختمان، وسایل طبی و آمبولانس‌ها می‌شوند، داعش تخریب کرده است.

به گفتۀ آقای داور، به علت نبود دارو و دکتر در ولسوالی درزاب، مریضان را به مرکز شهر انتقال می‌دهند که حدود 15 تن آنان در مسیر شهر جان داده‌اند.

ولسوال درزاب می‌افزاید که آنان مکتوبی را به هدف اکمال زودهنگام شفاخانۀ مرکزی این ولسوالی به مقام‌های محلی و مرکزی فرستاده‌اند.

باشنده‌گان ولسوالی درزاب جوزجان نیز از نبود دکتر و دارو در این ولسوالی شکایت کرده می‌گویند که تاکنون 15 تن به شمول زنان و کودکان در مسیر شهر جان باخته‌اند.

آنان از مقام‌های محلی و مرکزی می‌خواهند که هرچه زود به مشکل آنان رسیده‌گی کنند.