شنبه 5 حوت|اسفند 1396 برابر با 24 فبروری 2018

پس از 6 سال هنوزهم دانشگاه غور ساختمان ندارد 5 سرطان|تیر 1396

 

برخی از دانش‌جویان دانشگاه غور در گفت‌وگویی به سلام‌وطندار می‌گویند که حدود 6 سال از تأسیس دانشگاه این ولایت می‌گذرد، اما هنوزهم این دانشگاه ساختمان ندارد. آنان می‌گویندکه نبود ساختمان و صنوف آموزشی سبب شده، تا آنان نتوانند به درس‌های‌شان به گونۀ درست رسیده‌گی کنند.

حمیدالله، یک‌تن از دانش‌جویان رشتۀ کامپیوتر ساینس می‌گوید، دانش‌جویان همه‌ساله در مکان و ساختمان‌های غیر اکادمیک آموزش می‌بینند، اما تاکنون هیچ توجهی از سوی مقام‌های محلی و وزارت تحصیلات عالی به آنان نشده است.

به گفتۀ او، دانش‌جویان در زیر خیمۀ و اتاق‌های کوچک کرایی سرگرم آموزش هستند.

امین ناطقی، از دیگر دانش‌جویان این دانشگاه می‌گوید، دانش‌جویانی که در زیر خیمه‌ها آموزش می‌بینند، همه روزه یکی دو تن آنان ضعف می‌کنند.

عطاالله فاضل، رییس دانشگاه غور نیز نبود ساختمان و مکان مناسب آموزشی را از مشکلات اساسی دانش‌جویان عنوان می‌کند.

او می‌گوید، قرار بود 3 سال پیش ساختمان اداری و تدریسی دانشگاه غور در منطقه پوزه‌لیچ ساخته شود، اما به دلیل نبود بودجه به تعویق افتاد.

رییس دانشگاه غور می‌افزاید، نبود ساختمان مشخص برای دانشگاه سبب شده است که دانش‌جویان از امکانات کتاب‌خانه، انترنت و مرکز ساینس و فناوری محروم بمانند.

غلام‌ناصر خاضع، والی غور نیز نبود ساختمان را برای  دانش‌جویان چالش‌زا می‌داند و می‌گوید که قرارداد ساختمان تدریسی دانشگاه را با شرکت‌های خصوصی بسته‌اند و به زودی کار ساخت آن آغاز می‌شود.

دانشگاه غور 6 سال پیش تأسیس شد که بیش از 800 دانش‌جو در رشته‌های گونه‌گون آموزش می‌بینند.

مقام‌های محلی غور می‌گویند که حدود 30 درصد این دانش‌جویان را بانوان تشکیل می‌دهند.