شنبه 5 حوت|اسفند 1396 برابر با 24 فبروری 2018

ماجرای حرص راننده‌گان درزابی؛ «فرار کنید که داعش آمد!» 6 سرطان|تیر 1396

 

درزابِ جوزجان برای نخستین بار به دست داعش سقوط کرد و صدها خانواده از این ولسوالی به دیگر مناطق آواره شدند؛ فرار باشنده‌گان درزاب، بازار راننده‌گان موترهای باربری این ولسوالی را گرم کرد. حالا درزاب به تصرف نیروهای حکومتی‌ست، اما راننده‌گان همچنان مردم را به حملۀ دوبارۀ داعش هشدار می‌دهند تا روند فرار جریان داشته باشد.

عبدالرحمان محمودی، معاون والی جوزجان می‌گوید، پیش از سقوط درزاب، راننده‌ها در ازای 300 افغانی به مرکز می‌آمدند، اما پس از آغاز درگیری‌ها این رقم به 1000 افغانی افزایش یافت و راننده‌ها نیز برای نگه‌داشت این رقم، دست به شایعه‌پراکنی زده و مردم را از آغاز دوبارۀ درگیری‌ها هشدار می‌دهند و می‌گویند: «هرچه زودتر از ولسوالی خارج شوید که داعش حمله می‌کند.»

آقای محمودی از باشنده‌گان درزاب می‌خواهد که فریب تبلیغات راننده‌گان را نخورند، «نیروهای امنیتی قادر به سرکوب این نیروها اند و تاریخ دوباره تکرار نخواهد شد.»

باشنده‌گان درزاب نیز با تأیید این قضیه می‌گویند، راننده‌ها به کودکان پول می‌دهند تا خانواده‌های‌شان را از خطر آغاز درگیری‌ها خبر کرده و به فرار از منطقه تشویق کنند.

محمداسماعیل، فرمانده پولیس درزاب این موضوع را تأیید می‌کند، اما می‌گوید، وضعیت اکنون بهبود یافته و رفت‌وآمد راننده‌گان این ولسوالی تحت نظارت آنان قرار دارد.

نیروهای داعش عصر 29 جوزا/خرداد به ولسوالی درزابِ جوزجان یورش بردند و فردای آن روز این ولسوالی به تصرف کامل این گروه درآمد. این نخستین بار از آغاز فعالیت داعش در افغانستان بود که ولسوالی‌یی کاملاً به تصرف این نیروها در می‌آید.