شنبه 5 حوت|اسفند 1396 برابر با 24 فبروری 2018

غور ولایتی که هیچ دادستان و قاضی زن ندارد 7 سرطان|تیر 1396

 

برخی از فعالان حقوق زن در ولایت غور می‌گویند که هم‌اکنون به علت نبود دادستان و قاضی زن شمار زیادی از پرونده‌های بانوان روی میز نهادهای عدلی و قضایی بررسی ناشده مانده‌اند.

آنان می‌گویند که بانوان بیشتر به علت فرهنگ ناپسند نمی‌توانند مشکلات‌شان را به دادستان مرد بازگو کنند.

صدیقه ناصری، یک‌تن از فعالان حقوق زن در غور به سلام‌وطندار می‌گوید، عدم حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی نشانه‌یی از مردسالاری در این ولایت است که پیامد منفی در بخش تأمین حقوق زنان دارد.

به گفتۀ بانو ناصری، به علت نبود دادستان و قاضی زن پرونده‌های بانوان به درستی بررسی نمی‌شود.

ماجبین رسا، از دیگر فعالان حقوق زن در این ولایت از حکومت مرکزی می‌خواهد که در نهادهای عدلی و قضایی دادستان و قاضی زنان را نیز جابه‌جا کند، تا به مشکلات زنان رسیده‌گی شود.

معصومه انوری، رییس امور زنان غور نیز نبود قاضی و دادستان زن در نهادهای عدلی وقضایی این ولایت را یک چالش اساسی می‌داند، اما می‌گوید که تا حال بانوان از برخورد کارمندان نهادهای عدلی و قضایی غور شکایت نداشته اند.

عبدالمعروف فایق، رییس دادستانی استیناف غور به‌ سلام‌وطندار می‌گوید، با این که در ادارۀ‌شان با نبود دادستان زن روبه‌رو اند، اما پرونده‌های بانوان را دادستان‌های مرد به گونۀ جدی بررسی می‌کنند.

او از بانوانی که مدرک تحصیلی در رشتۀ دادستانی دارند می‌خواهد که برای دریافت وظیفه به این اداره مراجعه کنند.

فعالان حقوق زن می‌گویند که در چند سال پسین غور به یکی از ولایت‌های پرچالش برای زنان مبدل شده و بسیاری از قضایای خشونت در برابر زنان به علت، نبود دادستان و قاضی زن در اداره‌های عدلی و قضایی این ولایت دست ناخورده باقی مانده است.