آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

دوستم، عطا و محقق در پی ایتلاف تازه؛ آیا این ایتلاف دایمی خواهد بود؟ 8 سرطان|تیر 1396

 

به تازه‌گی جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس جمهور غنی و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و عطامحمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان و والی بلخ در انقره، پایتخت ترکیه با هم دیدار و گفت‌وگو کرده‌اند. این دیدارها سروصداهای زیادی را در افغانستان برپا کرده است.

بر بنیاد اطلاعات بیرون‌آمده از این دیدارها گمانه‌زنی‌های وجود دارند که این سه چهرۀ شناخته‌شدۀ سیاسی، در پی ایتلاف تازه‌یی در برابر حکومت آقای غنی اند.

اما شماری از آگاهان سیاسی و نماینده‌گان مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا ایتلاف احزاب جنبش، جمعیت و وحدت اسلامی استراتژیک و دایمی خواهد بود؟ می‌گویند که این‌گونه ایتلاف‌ها بیشتر حکم یک شگرد سیاسی و اهرم فشار بر حکومت کنونی را دارند تا یک حرکت استراتژیک و هدف‌مند. به باور این آگاهان به همین علت این ایتلاف عمر چندانی نخواهد داشت.

عارف رحمانی، نمایندۀ مردم غزنی در مجلس می‌گوید که ایتلاف میان احزاب جنبش، جمعیت و وحدت اسلامی مردم افغانستان یک ایتلاف به راستی نه بلکه بیشتر جنبۀ راه‌کاری دارد و عمر آن کوتاه خواهد بود.

انتظار خادم، آگاه سیاسی، هر چند ایجاد ایتلاف در شرایط کنونی را به دلیل آسیب‌پذیر بودن افغانستان به سود کشور نمی‌داند، اما می‌گوید که مشکلات و تک‌روی‌هایی در درون حکومت سبب شده‌‌اند تا شماری از سیاست‌گران افغانستان دور یک محور واحد گردهم آیند. به باور آقای خادم، حرکت‌های هر دو جانب شهروندان کشور را آسیب می‌رساند.

این آگاه سیاسی می‌گوید، ایتلاف‌های که ایجاد می‌شوند بیشتر گونۀ افراطی دارند و پس از مدتی از هم می‌پاشند.

اما لیاقت‌علی امینی، آگاه سیاسی به این باور است که این حرکت‌ها یک اهرم فشار است و بیشتر از سوی کشورهای بیرونی مدیریت می‌شوند.

این آگاه سیاسی می‌گوید، در صورتی که حکومت افغانستان در پیوند به این موضوع از تدبیر و پاسخ‌گویی کار نگیرد، وضعیت بیشتر از پیش پیچیده می‌شود.

آقای امینی می‌افزاید، کشورهایی هستند که در صدد نزدیکی بیشتر میان افراد بانفوذ افغانستان اند تا این افراد را به شکل جبهه یا ایتلاف درآورند و در برابر حکومت افغانستان قرار دهند.

افغانستان سرزمین ایتلاف‌های سیاسی مقطعی‌ست و همواره در شرایطی که شماری از سران سیاسی و احزاب دست‌شان از قدرت کوتاه می‌شود، برای چانه‌زنی‌های بیشتر گردهم می‌آیند و پس از حصول مراد، دوباره مخالفت‌های‌شان را از سر می‌گیرند.

گفتنی‌ست که احزاب جنبش، جمعیت و وحدت اسلامی مردم افغانستان، پیش از این نیز بارها با هم متحد شده‌اند و پس از مدتی دوباره از هم پاشیده‌اند و اکنون آگاهان به این باور اند که اوضاع سیاسی کنونی کشور زمینه را برای اتحاد سران جهادی و سیاسی فراهم کرده و زمان آن خواهد بود تا دیده شود که ایتلاف جدید حزب جمعیت اسلامی، حزب جنبش ملی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان تا چه‌وقت دوام خواهد یافت.