شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

اعلام آماده‌گی 15 کشور عضو ناتو بر افزایش سربازان‌شان در افغانستان 8 سرطان|تیر 1396

 

ینس ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو ناوقت‌های پنج‌شنبه‌ شب در نشست مشترک وزیران دفاع در بروکسل می‌گوید که تاکنون 15 کشور عضو این سازمان برای فرستادن سربازان‌ بیشتر بر افغانستان اعلام آماده‌گی کرده‌اند.

اما این که کدام کشور، چه تعداد سربازانش را به افغانستان بیشتر می‌سازد چیزی نمی‌گوید.

دبیر کل ناتو می‌گوید که افزایش نیروهای ناتو در افغانستان یک تصمیم درست است که به هدف توانمند‌ساختن نظامیان افغانستانی گرفته شده است. او می‌گوید، مسؤولیت اساسی ناتو، آموزش و مشوره‌دهی به نیروهای امنیتی افغانستان است و تأکید می‌کند که ناتو دوباره به میدان جنگ بر نمی‌گردد.

دبیرکل ناتو می‌افزاید که آنان نیروهای هوایی افغانستان را نیز حمایت کرده و خواهان افغانستان باثبات هستند.

او در بخشی از سخنانش طالبان و دیگر گروه‌های هراس‌افگن را به صلح با حکومت افغانستان دعوت کرده می‌گوید، جنگ افغانستان راه‌ حل نظامی ندارد.

به گفتۀ او، در صورتی که گروه‌های هراس‌افگن به ندای صلح حکومت افغانستان پاسخ مثبت ندهند، ناتو در تبانی با نظامیان افغانستانی، آنان را سرکوب می‌کند.

هرچند تاکنون در بارۀ شمار دقیق نیروهای اعزامی تازه نفس ناتو بر افغانستان معلومات دقیقی ارایه نشده است، اما باورها بر این است که سازمان ناتو در نظر دارد حدود 3000 سرباز تازه را برای آموزش و مشوره دهی به افغانستان بفرستد.