آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

هشدار برلین و سهل‌انگاری کابل؛ حکومت چرا دست‌روی‌دست نشست؟ 10 سرطان|تیر 1396

 

سازمان استخباراتی آلمان روز گذشته اطلاعاتی را در بارۀ حملۀ انفجاری مهیب کابل در چهارراهی زنبق نشر کرد. بر بنیاد این اطلاعات، پنج‌ونیم ماه پیش برلین از جزییات حملۀ انتحاری در کابل مقام‌های افغانستان را باخبر کرده بود، اما کابل کم‌ترین توجهی به هشدار آلمان نکرد و «دست روی دست نشست.»

آگاهان می‌گویند، عدم جلوگیری از رویداد چهارراه زنبق کابل بیان‌گر سهل‌انگاری حکومت است و مقام‌ها باید برای این سهل‌انگاری و بی‌توجهی پاسخ روشنی داشته باشند.

فیض‌محمد زلاند، آگاه نظامی فساد گسترده در نهادهای امنیتی، نفوذ دشمن در داخل حکومت و ضعف و ناتوانی نهادهای استخباراتی کشور را عامل ناتوانی حکومت در مهار این گونه حملات می‌پندارد.

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان افغانستان با انتقاد از ناتوانی حکومت می‌گوید که سران حکومت مصروف زدوبندهای  سیاسی‌اند و برای تأمین امنیت شهروندان برنامۀ روشنی ندارند.

به گفته آقای رحمانی، انفجار موتر پر از مواد انفجاری در پایتخت که بزرگ‌ترین فاجعۀ انسانی در جریان یک دهۀ گذشته خوانده می‌شود، بیان‌گر ضعف نهادهای امنیتی است.

خواستیم در این باره دیدگاه ریاست جمهوری و ارگان‌های امنیتی را داشته باشیم؛ اما آنان حاضر به پاسخ‌گویی نشدند.

یک تانکر تخلیۀ فاضلاب پر از مواد انفجاری 10 جوزا/خرداد در چند کیلومتری قصر سپیدار و ارگ ریاست جمهوری، و در نزدیکی بخشی از ریاست امنیت ملی انفجار کرد. آخرین رقم از تلفات این فاجعه، حاکی از 150 کشته و بیش از 50 زخمی است.

این حمله به حدی مهیب بود که صدای آن در دورترین نقاط پایتخت به گوش شهروندان رسید.

در منطقه‌یی که این انفجار انجام شده، ریاست اجرایی، سفارت‌خانه‌های آلمان، هند و ایران موقعیت دارند.