شنبه 5 حوت|اسفند 1396 برابر با 24 فبروری 2018

50 شلاق به دختری که مکتب می‌رفت؛ « این‌بار سنگسار می‌شوم» 12 سرطان|تیر 1396

 

ذکیه دانش‌آموز صنف یازده مکتب است

طالبان یک زن جوان را در درقدِ تخار به اتهام مکتب‌رفتن 50 دره/شلاق زدند؛ این زن جوان ذکیه نام دارد و دانش‌آموز صنف 11 مکتب است.

ذکیه می‌گوید، سه ماه پیش به اتهام مکتب‌رفتن از سوی طالبان به 80 دره محکوم شد، اما طالبان به 50 دره اکتفا کردند. به گفتۀ ذکیه، افزون بر این مجازات، از سوی برادران شوهرش بارها لت‌وکوب شده است.

این زن به خاطر تداوی با شوهرش چندی پیش به تالقان آمده و اکنون در ریاست امور زنان به سر می‌برد و حاضر نیست دو باره به خانه برگردد.

ذکیه می‌گوید، کمیسیون امر به معروف طالبان از خانوادۀ او خواسته‌اند تا ذکیه را به محکمه حاضر کنند. او می‌گوید، از شوهرش شنیده «این بار را سنگ‌سار می‌شود.»

نعمت‌الله، پدر ذکیه می‌گوید، طالبان چندین بار از او خواسته بودند تا از رفتن ذکیه به مکتب جلوگیری کند. به گفتۀ نعمت‌الله، طالبان دستور داده‌اند تا ذکیه به آن‌ها سپرده شود و «از ترس این گروه همۀ اعضای خانواده فرار کرده‌اند.»

رزم‌آرا حواش، رییس امور زنان ولایت تخار اما می‌گوید که طالبان اعضای خانوادۀ ذکیه را گروگان گرفته‌اند تا او به دادگاه حاضر شود.

این رویداد در روستای نورخیلِ درقد رخ داده است؛ این منطقه در کنترل طالبان قرار دارد.