شنبه 5 حوت|اسفند 1396 برابر با 24 فبروری 2018

پایتخت‌نشینان: حکومت در شرایط حساس روحیه‌کشی می‌کند 12 سرطان|تیر 1396

 

برخی از شهروندان کابل در پیوند به بندش جاده‌ها از سوی حکومت هنگام راه‌اندازی اعتراض‌های مدنی می‌گویند، حکومت در شرایط حساس و شکننده بیشتر از پیش به تحریک و روحیه‌کشی شهروندان می‌پردازد.

شهروندان پایتخت همزمان با راه‌اندازی اعتراض مدنی جنبش رستاخیز تغییر از راه‌بندی‌های طولانی در شهر شکایت کرده می‌گویند که حکومت به مشکلات شهروندان بی‌توجه است و حتا در شرایط حساس به لج‌بازی‌هایش با مردم ادامه می‌دهد.

شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند، جبهه‌گیری حکومت در برابر شهروندان کشور، وضعیت سیاسی را بحرانی‌تر می‌سازد.

هادی میران، آگاه سیاسی می‌گوید، نظر به قانون اساسی حکومت مکلف به تأمین امنیت مظاهره‌کننده‌گان می‌باشد؛ اما حکومت برعکس آن عمل کرده است.

به گفتۀ آقای میران، بی‌توجهی حکومت به وظایفش، افغانستان را به سوی بحران سیاسی می‌برد.

انتقادها از برخورد حکومت در برابر شهروندان کشور در حالی مطرح می‌شوند که شهر کابل اخیراً گواه اعتراض‌های مدنی گسترده بوده است و در دو رویداد، نیروهای امنیتی به گونۀ بی‌پیشینه به سوی معترضان شلیک کردند.