آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

عبدالله به نیروهای پولیس؛ اعتمادسازی کنید 13 سرطان|تیر 1396

 

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور می‌گوید، اولویت پولیس باید اعتمادسازی با مردم باشد.

او در یک نشست با نماینده‌گان و مسؤولان امنیتی در کابل می‌گوید، نیروهای امنیتی باید به دنبال جذب اعتماد مردم باشند.

عبدالله عبدالله می‌افزاید که سران سیاسی باید با درک مسؤولیت‌های خود منافع مردم افغانستان را در نظر بگیرند.

او با اشاره به برخورد حکومت با شهروندان می‌گوید که با در نظر داشت شرایط کنونی، مردم افغانستان حق به جانب‌اند و ملامتی نیستند.

عبدالله اطمینان می‌دهد که نهادهای قضایی افغانستان رویداد تیراندازی به معترضان رستاخیز تغییر را بررسی خواهند کرد و با کسانی که در انجام وظیفه غفلت یا مخالف قانون رفتار کرده باشند، مطابق قانون رفتار خواهد شد.

انتقادها از برخورد حکومت در برابر شهروندان کشور در حالی مطرح می‌شود که شهر کابل اخیراً گواه اعتراض‌های مدنی، تظاهرات و حتا درگیرهای گسترده میان معترضان و نیروهای امینیتی، بندش راه‌های عبور در داخل شهر از جانب نیروهای امنیتی و معترضان بوده است و در دو رویداد، نیروهای امنیتی به گونۀ بی‌پیشینه‌یی به سوی معترضان آتش گشودند.