شنبه 5 حوت|اسفند 1396 برابر با 24 فبروری 2018

رقص زنان و مردان؛ شورای علمای بامیان «جشنوارۀ دمبوره» را تحریم کرد 13 سرطان|تیر 1396

 

قرار است روزهای پنج‌شنبه و جمعۀ پیش‌رو بامیان میزبان جشنوارۀ «دمبوره» باشد، اما شورای علما با نشر خبرنامه‌یی این جشنواره را خلاف اصول دین عنوان کرده و گفته است که برگزاری چنین جشنواره‌هایی برای علمای بامیان پذیرفتنی نیست.

سیدنصرالله واعظی، رییس این شورا به سلام‌وطندار می‌گوید که این خبرنامه با هماهنگی نهادهای دینی، فرهنگی و اجتماعی بامیان منتشر شده است. به گفتۀ واعظی، در جشنواره‌های سارک و راه‌ابریشم نیز چنین خبرنامه‌هایی از آدرس شورای علما منتشر شده بود، اما واکنش کمتری داشت.

رییس شورای علما مشکل اصلی در این جشنواره را حضور زنان و مردان زیر یک چتر می‌داند و می‌گوید، در چنین مراسم‌هایی موسیقی مردان و زنان را به وجد می‌آورد و «در نهایت زن و مرد به رقص می‌آیند»، و صرفاً نواختن دمبوره هدف از پخش این خبرنامه نبوده است.

حفیظ اختیارزاده، یکی از دمبوره‌نوازها واکنش شورای علما را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید، این جشنواره تنها به خاطر احیای فرهنگ دمبوره‌نوازی در هزارستان برگزار می‌شود.

صابر مومند، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ در این باره می‌گوید، این وزارت متعهد به غنی‌سازی فرهنگ افغانستان است و کاری نمی‌کند که مخالف عقاید مذهبی باشد.

جشنوارۀ دمبوره برای دو روز در بامیان برگزار خواهد شد و این ولایت 22 تا 23 سرطان/تیر میزبان جشنوارۀ گل کچالو خواهد بود.