آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

مجلس: گفته‌های اخیر روحانی دشمنی آشکاراست 14 سرطان|تیر 1396

 

حسن روحانی، رییس جمهور ایران روز گذشته در نشست جهانی مقابله با گردوغبار در تهران گفت که نمی‌توانند در برابر ساخت بند‌ها در افغانستان به ویژه‌ بند کجکی، کمال‌خان، سلما و دیگر بندها که به ولایت‌‌های خراسان، سیستان و بلوچستان ایران تأثیر گذار ‌اند، بی‌تفاوت باشند.

در واکنش به این گفته‌ها، اعضای مجلس نماینده‌گان امروز (چهارشبه) می‌گویند که این گفته‌ها دشمنی آشکارا با افغانستان است که به هیچ کشوری اجازه نمی‌دهند تا مانع پروژه‌های توسعه‌یی در افغانستان شوند.

اکرام‌الدین رضازاده، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، حکومت باید با احترام به حاکمیت ملی کشور از رییس جمهور ایران خواستار وضاحت در بارۀ گفته‌های اخیرش شود.

به گفتۀ او، استفاده بهینه از آب‌های افغانستان خاری در چشم کشورهای همسایه است.

نظیفه ذکی، از دیگر اعضای مجلس می‌گوید، حساسیت رییس جمهور ایران در بازسازی افغانستان نشان دهندۀ دشمنی آشکار است و باید از مداخله دست‌بردار شود.

در نشست جهانی گردوغبار که روز پیش در ایران برگزار شده بود، مصطفی ظاهر، رییس ادارۀ عالی حفاظت از محیط زیست و عباس بصیر، مشاور رییس جمهور غنی در بخش محیط زیست به نماینده‌گی از افغانستان اشتراک کردند.