آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

حکمتیار جبهه‌گیری علیه «ائتلاف نجات» را رد کرد 15 سرطان|تیر 1396

 

حکمتیار گزارش‌ها در مورد موضع‌گیری تفاهم ملی در برابر شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان را رد کرد. او می‌گوید، این جریان برای گردهم‌آوردن تمام احزاب سیاسی زیر یک چتر تشکیل خواهد شد.

گلبدین حکمتیار در مورد شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان که اخیراً از سوی جمعیت اسلامی، جنبش ملی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در ترکیه ساخته شده می‌گوید: «مخالفتی با این ائتلاف سیاسی ندارد.»

به گفتۀ آقای حکمتیار، اگر این ائتلاف برنامۀ مثبتی برای مردم داشته باشد، از آن حمایت می‌کند. رهبر حزب اسلامی تأکید می‌کند که ائتلاف‌های سیاسی نباید در تقابل با هم قرار بگیرند.

رهبر حزب اسلامی همچنان در مورد توزیع سلاح در ولایت‌های شمالی و شمال‌شرقی کشور ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید، از حکومت خواسته این مسأله را به گونۀ همه جانبه بررسی کند.

رد خبر ایجاد ائتلاف سیاسی تازه از سوی حکمتیار در برابر شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان در حالی است که پیش از این گزارش‌هایی در پیوند به تلاش‌ها برای ایجاد جریان تازه از سوی رهبر حزب اسلامی علیه احزاب جمعیت اسلامی، جنبش ملی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نشر شده بود.