سه‌شنبه 3 دلو|بهمن 1396 برابر با 23 جنوری 2018

عقد قرارداد طرح گذرگاه جدید در مسیر سالنگ به ارزش 19 میلیون دالر 17 سرطان|تیر 1396

 

قرارداد مطالعات فنی و طراحی تفصیلی تونل جدید سالنگ، میان وزارت فواید عامه و شرکت استرالیاییِ «SMEC» به ارزش 19.6 میلیون دالر امضا شد.

محمود بلیغ، وزیر فواید عامه امروز در کابل می‌گوید، بر بنیاد این قرارداد این شرکت استرالیایی در بارۀ گزینه‌های موجود خاواک-خنجان، دوشی-بامیان، بازسازی تونل کنونی و اعمار یک تونل جدید مطالعات خود را انجام می‌دهد و گزینۀ مناسب را برای دولت افغانستان پیشنهاد خواهد کرد.

آقای بلیغ می‌‌گوید، از ساخت تونل سالنگ توسط روس‌ها، 50 سال می‌گذرد و این تونل به علت شرایط نامناسب و جنگی به گونۀ جدی آسیب دیده و ساختن تونل جدید یک نیاز است.

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی که در مراسم امضای این قرارداد حضور داشت، ساخت تونل جدید سالنگ را بخشی از تعهدات حکومت وحدت ملی به مردم می‌داند و از سهم برجستۀ جاپان و بانک توسعۀ آسیایی در بازسازی و پیشرفت افغانستان ستایش می‌کند.

توماس پنیلا، رییس بانک توسعۀ آسیایی و میت‌سوجی سوزوکا، سفیر جاپان برای کابل که در این نشست حضور داشتند، افغانستان را پل ارتباطی منطقه می‌خوانند و می‌گویند که موقعیت جغرافیایی این کشور از اهمیت بالایی برخوردار است.