سه‌شنبه 3 دلو|بهمن 1396 برابر با 23 جنوری 2018

«جشنوارۀ دمبوره» برگزار شد؛ تحریم شورای علما کارساز نبود 17 سرطان|تیر 1396

 

نخستین جشنوارۀ موسیقی دمبوره در بامیان برگزار شد.

جشنوارۀ دمبوره با حضور هزاران تن از ولایت‌های مختلف در پارک ولایتِ بامیان برگزار شده است.

احمدحسین احمدپور، سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ این ولایت هدف برگزاری این جشنواره را رشد و ترویج موسیقی محلی و صنعت گردشگری در بامیان عنوان می‌کند.

اشتراک‌کننده‌گان نیز می‌گویند، برگزاری چنین برنامه‌هایی همدلی و شادمانی را در میان شهروندان به میان می‌آورد.

این جشنواره در حالی برگزار شده که شورای علمای بامیان خواهان لغو این برنامه شده بود.

در کنار این جشنواره، نمایشگاه صنایع دستی نیز برگزار شده است. در جشنوارۀ دمبوره، بازی‌های سرکس نیز از سوی وزرشکاران بامیان به اجرا درآمد.