آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

دانش: حکومت در مبارزه با مواد مخدر کوتاه آمده است 18 سرطان|تیر 1396

 

وزارت مبارزه با مواد مخدر در همایشی از روز همبسته‌گی جهانی و آغاز هفتۀ بسیج ملی در برابر مواد مخدر در کابل گرامی‌داشت به عمل آورد.

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری امروز (یک‌شنبه) در این نشست می‌گوید که کشت و قاچاق مواد مخدر، بزرگ‌ترین عامل ناامنی در کشور است و بودجۀ جنگ تروریسم نیز از همین راه تأمین می‌شود.

معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید، با همه تلاش‌ها و دستاوردها، حکومت در بخش مبارزه با مواد مخدر، حکومت ناکام بوده است.

سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر نیز در این نشست از اجرای برنامههای مشخص برای مبارزه با مواد مخدر در کشور سخن میزند و میگوید که این وزارت تلاش دارد تا در همکاری با سایر نهادها، گامهای عملی را برای ریشه‌کن کردن مواد مخدر بردارد.

مسؤولان وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گویند که برای مبارزۀ جدی در برابر مواد مخدر در قانون مبارزه با مواد مخدر، تغییرات جدی‌یی را به وجود آورده‌اند که از موثریت به دور نخواهد بود.

از هفتۀ بسیج ملی در برابر مواد مخدر امروز در ولایت‌های هلمند، ننگرهار، میدان‌وردک و برخی از ولایت‌های دیگر نیز گرامی‌داشت شد.