پنج‌شنبه 2 قوس|آذر 1396 برابر با 23 نومبر 2017

آن‌چه در جشنوارۀ «دمبوره» گذشت 18 سرطان|تیر 1396

الیاس طاهری خبرنگار  

نخستین جشنوارۀ موسیقی دمبوره در بامیان برگزار شد.

ده‌ها تن از ولایت‌های مختلف در پارک ولایتِ بامیان برای اشتراک در این جشنواره حضور یافتند برگزار شده است.

اشتراک‌کننده‌گان این جشنواره می‌گویند، برگزاری چنین برنامه‌هایی همدلی و شادمانی را در میان شهروندان به میان می‌آورد.

جشنوارۀ دمبوره در حالی برگزار شده که شورای علمای بامیان خواهان لغو این برنامه شده بود.