آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

خلیلی: مردم به شورای عالی صلح بی‌باورند 19 سرطان|تیر 1396

 

نخستین نشست مجمع عمومی شورای عالی صلح امروز (دوشنبه) در کابل برگزار شد.

محمدکریم خلیلی، رییس جدید شورای عالی صلح افغانستان در این نشست می‌گوید، شهروندان کشور دیدگاه مثبتی در مورد فعالیت‌های این شورا ندارند. او می‌گوید، در هفت‌ سال گذشته این شورا از کاستی‌های زیادی برخوردار بوده و این کاستی‌ها باید از میان برداشته شوند.

آقای خلیلی با تأکید بر رفع کاستی‌ها می‌گوید، شورای عالی صلح باید رویکردی را برای تأمین صلح در کشور اتخاذ کند که مورد قبول همه باشد.

به گفتۀ آقای خلیلی، رویکرد شورای صلح نباید بر مبنای تسلیم‌شدن مخالفان مسلح به دولت، بلکه باید بر اساس احترام متقابل اتخاذ شود.

رییس شورای عالی صلح می‌افزاید، باید دیدگاه‌ها و خواست‌های طالبان در پیوند به روند صلح نیز بررسی شود.

آقای خلیلی از دفاتر ولایتی شورای عالی صلح می‌خواهد که برای بیرون‌رفت از وضعیت کنونی طرح‌های‌شان را با مرکز شریک کنند.

شورای عالی صلح از تدوین راهبرد جدیدی برای تأمین صلح در کشور نیز سخن می‌زند و می‌گوید که این راهبرد از سوی حکومت و جامعۀ جهانی پذیرفته شده است.