آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

رییس جمهور: قوۀ قضاییه در بارۀ قضیه دوستم به گونۀ کامل صلاحیت دارد 20 سرطان|تیر 1396

 

رییس جمهور غنی پس از سفرهایش به چند کشور آسیایی امروز در نشستی خبری در ارگ حضور یافت و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ ارایه کرد. محمداشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در پاسخ به پرسشی در بارۀ پروندۀ جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست ریاست جمهوری می‌گوید که این یک مسألۀ عدلی و قضایی و ادعا میان دو شخص است و دولت در آن طرفی نیست.

آقای غنی می‌گوید، دوستم به اجازۀ دادستانی کل به ترکیه سفر کرده است.

رییس جمهور غنی سفرش به تاجیکستان، قزاقستان و ترکمنستان را پردستاورد می‌خواند و می‌گوید، با آغاز کار عملی پروژۀ کاسا یک هزار، افغانستان تا پنج سال آینده یک میلیارد دالر درآمد خواهد داشت.

باید مشخص شود که چه‌ کسی فریاد می‌زند

روز گذشته محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در نشستی گفت که رییس جمهور در نشست‌های کابینه بر سر برخی از وزیران فریاد می‌زند و خواهان استعفای آنان می‌شود، اما امروز آقای غنی می‌گوید که باید مشخص شود که چه‌ کسی فریاد می‌زند. هر چند آقای غنی به گونۀ مشخص به محقق اشاره‌یی نکرد، اما تأکید کرد که به حیث رییس جمهور قانون برایش این صلاحیت را داده که وزیران را عزل و نصب کند.

رییس جمهور غنی، در بارۀ گفت‌وگوهایش با عطامحمد نور والی بلخ می‌گوید، آقای نور از سیاست‌گران شناخته‌شدۀ افغانستان است و باید به عنوان سیاست‌گر شناخته‌شده مسؤولانه رفتار کند.

صلح افغانستان و فرصت برای 60 میلیون پاکستانی

محمداشرف غنی، رییس جمهور در این نشست هر چند یک بار دیگر خطاب به طالبان می‌گوید که برای پیوستن به روند صلح فرصت اندکی دارند، اما تأکید کرد که در گام نخست صلحی را که حکومت می‌خواهد صلح با پاکستان است.

رییس جمهور به گونۀ غیرمستقیم به پاکستان هشدار می‌دهد که با تأمین صلح در زنده‌گی 40 تا 60 میلیون تن در این کشور تغییر مثبت به میان خواهد آمد. او خطاب به پاکستان می‌گوید، باید انتخاب مثبت کند و نباید زمینۀ تمویل هراس‌افگنان را فراهم سازد.

به گفتۀ رییس جمهور، اگر پاکستان با حکومت افغانستان صلح کند، افغانستان این کشور را به آسیای مرکزی راه می‌دهد و این کار در زنده‌گی میلیون‌ها تن تغییر مثبتی می‌آورد.

آقای غنی در این نشست می‌گوید، معاهدۀ هلمند یک معاهدۀ پذیرفته‌شدۀ جهانی‌ست و مهار 18 میلیارد متر مکعب آب‌های افغانستان یک پیام مثبت برای تمام جهان است و نباید به یک تضاد منفی مبدل شود.