شنبه 27 عقرب|آبان 1396 برابر با 18 نومبر 2017

جادۀ اندخوی-قرغان فاریاب قیرریزی می‌شود 20 سرطان|تیر 1396

 

مسؤولان وزارت فواید عامه قرارداد ساخت جادۀ اندخوی- قرغانِ فاریاب را با یک شرکت خصوصی امضا کردند.

محمود بلیغ، وزیر فواید عامه امروز (سه‌شنبه) حین امضای این قرارداد می‌گوید که این جاده به درازای 7.2 کیلومتر با هزینۀ 443 میلیون افغانی ساخته می‌شود.

به گفتۀ آقای بلیغ، این جاده مرکز ولسوالی‌های اندخوی و قرغان را با هم وصل کرده و بخشی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مردم محل را حل خواهد کرد.

رنگینه کارگر، نمایندۀ مردم فاریاب در مجلس نماینده‌گان نیز می‌گوید، آنان از کار ساخت جادۀ اندخوی-قرغان نظارت جدی خواهند کرد و کسانی را که در عملی‌کردن این پروژه سهل‌انگاری کنند، به مقام‌های دولتی معرفی می‌کنند.

مسؤولان وزارت فواید عامه می‌افزایند که با آغاز این پروژه برای صدها تن زمینۀ کار فراهم خواهد شد.