آدينه 29 جدی|دی 1396 برابر با 19 جنوری 2018

واکنش‌ها؛ پیش‌نویس قانون راهپیمایی خلاف قانون و مستبدانه است 21 سرطان|تیر 1396

 

به تازه‌گی پیش‌نویس قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات میان رسانه‌ها درز کرده که واکنش برخی از اعضای مجلس نماینده‌گان و فعالان مدنی را برانگیخته است.

آنان می‌گویند، این پیش‌نویس خلاف قانون اساسی‌ و مستبدانه است که دست حکومت را برای سرکوب حرکت‌های مدنی و فشردن گلوی آزادی بیان باز می‌سازد.

شاه‌گل رضایی، عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید، پیش‌نویش قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات خلاف قانون اساسی کشور است و سبب سلب آزادی و حقوق اساسی شهروندان می‌شود.

به گفتۀ او، قراراست حکومت در رخصتی‌های تابستانی مجلس این قانون را با فرمانی تقنینی توشیح کرده و آزادی‌های مردم را بگیرد.

سمیع دره‌یی، فعال مدنی پیش‌نویس تازۀ قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را محدودکنندۀ اعتراض‌های مدنی و آزادی بیان عنوان کرده می‌گوید، حکومت به روش سرکوب‌گرایانه رو آورده که این موضوع قابل قبول شهروندان کشور نیست.

داوود ناجی، عضو جنبش روشنایی نیز می‌گوید، حکومت با چنین طرحی می‌خواهد که مانع اعتراض‌های مدنی شهروندان شود.

به گفتۀ آقای ناجی، اگر حکومت بر تلاش‌هایش به خاطر محروم ساختن شهروندان از اعتراض‌های مدنی ادامه دهد، جامعه به سوی خشونت کشیده می‌شود.

اما شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهور می‌گوید که این پیش‌نویس نهایی نیست و کار بالای آن جریان دارد.

در کنار این، تهیۀ پیش‌نویس قانون اعتصابات، اجتماعات و تظاهرات در شبکه‌های اجتماعی نیز سروصداهایی را برپا کرده است.

بیشتر کاربران به این باورند که حکومت به خاطر جلوگیری از راهپیمایی دوم اسد «جنبش روشنایی» تلاش دارد، این پیش‌نویس را توشیح کند.