شنبه 30 جدی|دی 1396 برابر با 20 جنوری 2018

50 درصد میوه‌های فصلی در کابل پوسیده است 21 سرطان|تیر 1396

 

شماری زیادی از میوه فروشان در مارکیت میوه‌های تازه در کابل می‌گویند، 50 درصد میوه‌های تازه در این مارکیت به علت کاهش در بهای آنها فاسد شده‌اند.

این میوه فروشان می‌گویند، در سال‌‌جاری تربوز و خربوزه به پاکستان و دیگر کشورها صادر نشده است و حکومت هم موفق نشده که برای میوه‌های تابستانی سردخانه بسازد.

نجابت حیدری، رییس مارکیت میوه فروشی کابل به سلام‌وطندار می‌گوید، به دلیل افزایش میوه‌های تازه در بازار، بهای آنها کاهش یافته است؛ اما با آن‌هم شهروندان توان خرید این میوه‌ها را ندارند.

میوه فروشان نیز از کسادبودن بازار فروش میوه‌های تازه شکایت می‌کنند و می‌گویند، هنوز نتوانسته‌اند که کرایۀ انتقال میوه‌ها به کابل را پیدا کنند و به این علت، میوه‌ها در حال فاسدشدن است.

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع، ناامنی، نبود سردخانه و تقاضای کم و عرضۀ بیشتر را علت فاسدشدن میوه‌های تازه می‌دانند.

صیام‌الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع می‌گوید، با افزایش تنش در روابط دیپلماتیک میان کابل-اسلام‌آباد، پاکستان مرزهایش را به روی کالاهای صادراتی افغانستان از جمله میوه‌ها بسته است.

به گفتۀ او، این کار سبب شده است که بیشتر میوه‌ها در بازارهای کابل فاسد شوند.

با آن که حکومت بخشی از میوه‌های تازه را از طریق هوا به هند و برخی از کشورهای دیگر صادر می‌کند، اما به علت حجم بلند عرضۀ میوه‌ها، این تلاش‌ها چندان سودمند نبوده است.