شنبه 5 حوت|اسفند 1396 برابر با 24 فبروری 2018

گشایش نخستین جشنوارۀ گلِ کچالو در بامیان 22 سرطان|تیر 1396

 

نخستین جشنوارۀ گل کچالو به هدف بازاریابی مناسب ملی و جهانی، معرفی میراث‌های فرهنگی و جلب توجه توریستان جهانی به ولایت بامیان امروز (پنج‌شنبه)  با حضور وزیر زراعت و مالداری، نمایندۀ بانک توسعۀ آسیایی، نماینده‌گان مجلس، مقام‌های محلی و کشاورزان در این ولایت گشایش یافت.

محمدطاهر زهیر، والی بامیان هنگام گشایش این جشنواره می‌گوید که در کنار کچالو، دیگر فراورده‌های زراعتی افغانستان نیز بازاری مناسب ندارند و به هدف دریافت بازار مناسب و معرفی محصولات زراعتی به ویژه کچالوی مرغوب بامیان، آنان این جشنواره را برگزار کردند.

اسدالله ضمیر، وزیر زراعت و آبیاری کشور که در این مراسم شرکت کرده، بامیان را از ولایت های مهم زراعتی می‌داند و می‌گوید: «گلِ کچالو، نوید حاصل‌خیزی این محصولِ بابرکت افغانستان است و فصل گلِ کچالو، فصل لبخند و سرود کشاورزان بامیانی‌ست.»

این جشنواره زیر نام «گلِ کچالو» برای دو روز در بامیان برگزار می‌شود که مراسم گشایش این جشنواره برنامه‌های تیاتر و موسیقی‌های محلی نیز اجرا شدند.