شنبه 5 حوت|اسفند 1396 برابر با 24 فبروری 2018

تلاش‌ها برای افزایش حقوق کارگران 24 سرطان|تیر 1396

 

اتحادیۀ ملی کارگران افغانستان خواهان افزایش حقوق کارگران از سوی حکومت شد.

مسؤولان این اتحادیه در یک نشست خبری امروز می‌گویند، رییس جمهور فرمانی را مبنی بر افزایش حقوق کارگران صادر کرده، اما این فرمان هنوز عملی نشده است. به گفتۀ مسؤولان این اتحادیه، کارگران افغانستان در وضعیت اقتصادی بدی به سر می‌برند.

معروف قادری، رییس اتحادیۀ ملی کارگران می‌گوید، فرمانی برای افزایش حقوق کارگران از سوی رییس جمهور صادر شده، اما این فرمان هنوز عملی نشده است.

آقای قادری هشدار می‌دهد که اگر به این خواست‌شان رسیده‌گی نشود، دست به حرکت‌های مدنی گسترده‌تری خواهند زد.

به گفتۀ آقای قادری، کارگران باید ماهانه کم‌ازکم 12 هزار افغانی حقوق دریافت کنند.

اما مسؤولان وزارت مالیه/دارایی می‌گویند، به این مشکل بر بنیاد امکانات رسیده‌گی خواهد شد. اجمل‌حمید عبدالرحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه به سلام‌وطندار می‌گوید، در بارۀ افزایش حقوق کارگران، بر بنیاد قانون و در هماهنگی با مسؤولان اتحادیۀ کارگران اقدام خواهد شد.

مسؤولان اتحادیۀ ملی کارگران در حالی خواهان افزایش حقوق کارگران شده‌اند که بیشتر شهروندان کشور بی‌کارند